Peran Pengawas

Peran Pengawas dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kurikulum Merdeka

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler yang dilakukan melalui model projek pada kurikulum merdeka.

Pengawas sekolah atau madrasah memiliki tugas melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan Pembimbingan dan pelatihan. Dengan adanya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, pengawas tidak lepas tugasnya untuk mensukseskan projek tersebut.


5 Peran Pengawas dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Menurut panduan projek penguatan profil pelajar Pancasila tahun 2022, peran pengawas dalam projek tersebut ada 5 peran, yaitu:

  1. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan, memastikan tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila.
  2. Memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
  3. Memastikan hasil asesmen dipergunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan projek profil.
  4. Memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk mendukung projek profil.
  5. Mengawasi apakah projek profil sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

1. Koordinasi Kesiapan Satuan Pendidikan

Peran Pengawas yang pertama dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila adalah melakukan koordinasi dengan sekolah atau madrasah tentang kesiapan melaksanakan projek yaitu kesiapan Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana.

Ketiga tersebut menjadi sangat penting sebagai dasar dalam menentukan projek yang akan dilaksanakan.

2. Motivasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

Peran kedua pengawas dalam projek adalah mendukung sekolah atau madrasah meningkatkan kapasitas atau kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Khusus yang akan ditunjuk menjadi tim fasilitator Proyek.

Kompetensi yang perlu dimiliki yaitu model pembelajaran berbasis projek atau Project Based Learning (PjBL)

3. Memastikan Hasil Asesmen sebagai umpan balik

Peran pengawas yang ketiga adalah memastikan Hasil asesmen digunakan sebagai umpan balik dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila

4. Memastikan Keterlibatan Semua pihak

Peran keempat yaitu memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk mendukung projek profil.

5. Mengawasi pelaksanaan projek

Peran pengawas yang terakhir adalah mengawasi apakah projek profil sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.


Artikel Lain